Podmínky zpracování osobních údajů

Podmínky zpracování osobních údajů poskytnutých v při­hlášce na ČESKOU KONFERENCI

Poskytnutí všech Vámi v přihlášce uvedených osobních údajů (dále jen „Osobní údaje“), je nezbytné pro plnění smlouvy se společností ČESKÁ KONFERENCE - spolek registrovaný dne 22. 12. 2008 Ministerstvem vnitra ČR pod č.j.: VS/1-1/74041/08-R, IČ: 26574144, se sídlem: Žilinská č.p. 1359, 407 47 Varnsdorf (dále jen „Správce“), v souvislosti s konáním této akce.

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup k Osobním údajům týkajícím se Subjektu údajů, jejich opravu či výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování a má rovněž právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat od Správce Osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce bránil.

Subjekt údajů se může obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů Správce ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Osobních údajů a výkonem práv Subjektu údajů podle příslušných právních předpisů.

 

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů Správce:

Petr Klimeš - oddělení Registrace a sekretariát ČESKÉ KONFERENCE

korespondenční (kontaktní) adresa: Žilinská č.p. 1359, 407 47 Varnsdorf,

tel. +420 725 005 512, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Nevyhoví-li Správce žádosti Subjektu údajů o vysvětlení či odstranění závadného stavu, má Subjekt údajů právo obrátit se přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů Správce k zajištění nápravy nebo podat stížnost proti postupu Správce na příslušný dozorový úřad – Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (viz www.uoou.cz).

Údaje a sdělení obsažené v tomto e-mailu, včetně příloh a připojených zpráv, jsou důvěrné a jsou poskytovány výlučně jeho adresátovi a k účelům, k nimž je zjevně tento e-mail určen. Není-li v tomto e-mailu výslovně uvedeno jinak, není návrhem na uzavření smlouvy, přijetím nabídky ani jiným právním jednáním vyvolávajícím jakékoliv právní následky; práva a povinnosti spojené s důvěrným obsahem tohoto e-mailu tím nejsou dotčeny.