I. ročník České Konference 21. – 22. 03. 2009 Lázně Poděbrady

Otázka lidské společnosti 2009 – 2019
“Osud nebo nadějě?”

Téma: Česká země

Nové výhledy – Nové inspirace – Nové cesty pro člověka jako jednotlivce i pro společnost – Dobro a Moudrost – Osvěta – Naděje

Zde na tomto krátkém sestřihu z prvního ročníku ČK, můžete shlédnout jen část důležitých myšlenek a podnětů od přednášejících, kteří přijali naše pozvání. Navíc zde byla pronesena krásná slova pana Zdeňka Mahlera, ve kterých zazněla stále živoucí a vyzývající věta:
"Tato země volá po opravdových občanech, po rytířích naděje."

 

 

SOBOTNÍ PROGRAM

9,00 - Úvodní slovo za pořadatele České konference

9,20 - Petr Kostka – čtení myšlenek z díla J.A. Komenského

9,30 PhDr. Zdeněk Mahler, Dr.h.c. - „Osud i naděje“

10,00 Miroslav Matouš - „Vláda věcí – J.A. Komenský“

10,30 - JUDr. Ján Čarnogurský - „Slovenská dimenze Česka“

11,00 - Ing. Jan Tamáš, Ph.D. - „Politická kultura“ v Českých zemích, přínos humanismu a nenásilí k účinnému řešení problémů“

11,30 - Ing. Radim Lhoták - „Národ bez kultury zemře“

12,00 - PhDr. Juraj Lajda - „Průkopníci politiky nenásilí ve 20. století“

12,30 - Oběd – přestávka

13,30 - PhDr. Tomáš Sedláček - „Příspěvek na aktuální téma“

14,00 - Mgr. Jiří Čehovský - „Materialismus – falešné naděje“

14,30 - Mgr. Martin Valentovič - „Současné trendy a výhledy rozvoje hospodářství obcí, regionů, států“

15,00 - Přemysl Janýr - „Příštích dvacet let“

15,30 - Stanislav Rudolfský - „Duchovní rozměr českého vinařství“

16,00 - Vojtěch Sedláček / Mgr. Ivana Terezie Grosskopfová - „Jaká krize, jaké sociální podnikání“

16,30 - RNDr. Emil Páleš, CSc. - „Komenského Pansofia dnes - hledání sjednocující vize a poznání jako předpoklad všenápravy“

17,00 - Ing. Jan M. Kubín - „Nová metodika nejen v pedagogice – obecný komunikační algoritmus – Pansofia“

17,30 - Ing. Vít Syrový - „Co nám přinesly změny v potravinářství – aneb: Proč je tolik různých pochutin“

18,00 – 18,30 - Krátká diskuse na předcházející témata

18,30 – 19,30 - Občerstvení

19,30 - Hudební vystoupení tubového kvarteta „Síla“

20,00 - Oficiální ukončení programu sobotní části České konference

16,30 – 18,30 - Seminář (workshop) na téma „Ozdravění hospodářství a ekonomiky“ (historie, současnost, budoucnost)

(bude probíhat souběžně s hlavním programem v místnosti malého salonku v prvním patře kongresového centra)

 

NEDĚLNÍ PROGRAM

9,00 - Úvodní slovo za pořadatele České konference

Úvodní koncert FHQ (Family Hönig Quartet)

Čtení z myšlenek T.G. Masaryka

9,30 - Svatopluk Karásek – „Komenský pro dnešek“

10,00 - Renáta Fučíková – beseda „Velikáni České historie v knihách pro mládež“

10,30 - Ernestína Velechovská - „Základy našeho života a programy v mysli“

11,00  - Dana Feminová - „Cesta k porozumění a pochopení“

11,30 - Diskusní blok výhledy a možnosti

13,30 - Koncert na závěr Konference

14,00 – 16,00 - Volná debata na nejrozličnější témata

14,00 – 16,00 - Seminář (workshop) na téma pedagogika - „Etický rozměr výuky a vzdělávání“ (skryté rezervy)

Sdílet článek

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn