IV. ročník České Konference 28. 4. – 1. 5. 2012 kl. sv. Voršily, Kutná Hora

Otázka lidské společnosti 2009 – 2019
„Je to už tady“ 

 

Program IV. ročníku České Konference

SOBOTA – 28. dubna 2012

09:30 Zahájení 1. dne ČK hlavními organizátory 
10:00 PhDr. Zdeněk Mahler, Dr.h.c. – videopozdrav a několik slov k současnému dění
10:10 Alfred Strejček     –   Jak dál?
10:40 Jaroslav Krček a Ilja Šmíd, ředitel Symfonického orchestru FOK  - Ke stavu  naší kultury
11:10 Ing. Jan Michael Kubín – Zdravý a nemocný biologický a společenský systém, základní zákony platné v Universu
11:30 prof. MUDr. Pavel Kalvach – Zrcadlení myšlenek jako podnět ke šlechtění společnosti
11:50 Mgr. Martin Valentovič – Spravedlivé vyrovnání jako základ hospodaření a soběstačnosti
12:10 Ing. Jaroslav Hauser – Budoucnost společnosti je v rovnováze
12:30  Jaroslav Kuchař – Čeká nás radikální transformace, svět bez nadvlády ideologií
12:40 Ctirad Hemelík – Cesta je přes regiony a komunity. Měnit paradigma skrz pozitivní vzory, myšlenky a vzájemnou spoluprací.
13:00 – 14:00 Přestávka NA OBĚD A OBČERSTVENÍ
14:00 Petr Havlíček – Pozitivní svět pro budoucí časy…
14:20 Ing. Jiří Schlimbach – Hospodářství a občanská společnost, co pro to musíme ještě udělat
14:40 Ing. Jaromír Fiedler (zástupce hnutí Zeitgeist) – Kudy a jak dál aneb projekt země
15:00 Miroslav Zelenka – Cesta k transformaci společnosti
15:20 Astrid Disha – Svoboda a zodpovědnost v kontextu nových  technologií
15:40 C r e ative Gate a hosté :
Vojtěch Ciml – Jak vidí dnešní svět mladí lidé
Milan Gazda a Blanka Soukupová za obec Kněžice: Představení projektu prvního soběstačného regionu
Alexander Budka – 10 let zkušeností z komunitního bydlení, rozvoje a sdílení
Lucie Galová (spoluorganizátorka akce Gorila na Slovensku) – Zkušenosti s revolucí a směřování k evoluci
Jiří Němec – Inspirace vychází z přírody
Robin Čumpelík – Budoucí energetická soběstačnost a svoboda
Jiří Zemánek – historik, kulturní aktivista a překladatel …
Tomáš Sousedík (syn pana Josefa Sousedíka – vynálezce prvního elektromobilu) inspirativní příběh etického podnikání za první republiky, představení prvního českého i světového elektromobilu

17:45  Diskuse
18:00  konec přednáškové části
18:00 – 19:00 Přestávka NA VEČEŘI A OBČERSTVENÍ
19:00 Večerní kulturní program České Konference 
Jsme velmi rádi, že naše pozvání přijala operní zpěvačka EVA DĚPOLTOVÁ,
která svým uměleckým vystoupením krásně zakončí sobotní večer České Konference.
Na klavír ji doprovází   Zdeněk Zahradník

NEDĚLE – 29. dubna 2012

09:30   Zahájení 2. dne ČK hlavními organizátory 
10:10  PhDr. Milan Hanuš, CSc. – Co se děje se světem z hlediska astrologie, současné cykly vývoje
10:30  Ing. Luděk Smolka – Nové možnosti spolupráce
10:50  Ing. Jiří Plicka – Příčiny podhoubí české korupce a jak z toho
11:10   Dana Feminová – Pokrok všech a pro všechny, nebo dlouhý a temný světový středověk?
11:30   Táňa Fischerová – Je to už tady?
11:50  JUDr. Marie Vodičková – Jak pomoci ohroženým dětem a rodinám v tíživé situaci
12:10   Ernestína Velechovská – Proměna vědomí člověka
12:30  RNDr. Emil Páleš, CSc. – Je ČK zárodkem duchovního parlamentu? Potřeba společné vize a za jakých podmínek k ní můžeme dospět
13:00 – 14:00 Přestávka NA OBĚD A OBČERSTVENÍ 14:05 Dana Cachová – Nenásilí jako cesta
14:25 Mgr. Pavel Kraemer, Ph.D. – Nové perspektivy Waldorfského školství a jiné alternativní proudy výuky u nás i v zahraničí. Co je třeba změnit?
14:45 Michal Roškaňuk – Neurodiverzita – cesta k novým řešením, jiný model myšlení nabízí nové cesty k řešení problémů.
15:05 Rostislav Řehoř – Praxe jako společný jmenovatel minulé Budoucnosti
15:25 Petr Hradil – Obroda slov a význam pojmů
15:45 Karel Šťastný – Prvovýroba jako nutný nástroj k soběstačnosti
16:05 PhDr. Anežka Janátová – Současná cesta od Aristotela k Platonovi jako odpověď na naši krizi myšlení
16:25 MUDr. Jan Hnízdil – V nemocné společnosti nemohou žít zdraví lidé
16:45 Ing. Jan Konfršt – Aramejský Otčenáš z pohledu dneška  navazuje  na hudební vystoupení o tomto tématu Ivana Lesná – zpěv, Jan Škrdlík – violoncello, Miroslav Zámečník

17:45 Diskuse
18:0 – 19:00 Přestávka NA VEČEŘI A OBČERSTVENÍ
19:00 Společný prožitek divadelní hry J. A. Komenského – Diogenes

PONDĚLÍ – 30. dubna 2012

09:30 Zahájení 3. dne ČK 
09:40 Věra Ludíková – Nebojme se
10:00 Mgr. Alžběta Šorfová – O českém národě
10:10 Tomáš Boněk – Dějiny českého národa, jako duchovní cesta – výzva přítomnosti 
10:30 Astrit Disha – Pohled křesťanství na islámský svět
10:40  Mezinárodní část České Konference na téma :

USMÍŘENÍ – usmíření jako cesta k novému budování vztahů k jednotlivci i národům
ODPUŠTĚNÍ – účinný nástroj pro uzdravení srdce i myšlení světa

Přednášející: 
Anton Niclaus Gubser (Švýcarsko) – Ředitel Japonské humanistické antropologické společnosti pro Evropskou sekci – Usmíření a principy míru 
Franco Pasqualini (Itálie) – President WAKAI Reconciliation – Cesta usmíření a budoucnost našich společností 
Mgr. Roman Frühauf (Rakousko) – Náčrt filozofie usmíření v životech a dílech J. A. Komenského a Viktora Frankla

13:00 – 14:00 Přestávka NA OBĚD A OBČERSTVENÍ
14:00 Pracovní (kruhy) dílny na téma USMÍŘENÍ A ODPUŠTĚNÍ, po jejich zakončení – vyhodnocení závěrů z těchto pracovních kruhů.
15:00 Marija Nimac Kalcina – Usmíření skrze odpuštění

Další částí programu bude představení mezinárodního projektu „ONLY ONE LIFE“, který vznikl na základě prožívání čtrnáctileté dívky z Japonska. Tento projekt pomáhá nalézat lidskost, soucit, porozumění a především smysl života.

18:00 Závěr přednáškové části
18:00 – 19:00    Přestávka NA VEČEŘI A OBČERSTVENÍ
19:00 Večerní kulturní vystoupení Gabriela Filipp – tématické čtení na klavír doprovází  Zdeněk Zahradník

ÚTERÝ – 1. května 2012

09:30 Zahájení 4. dne ČK
10:00 Představení nového KUTNOHORSKÉHO DEKRETU a následně nového projektu pro spolupráci na obrodě celé země:

OBČANSKÝ SNĚM ČECH, MORAVY A SLEZSKA , 
který vnáší řád do chaosu celospolečenských vztahů v podobě pilířů občanské společnosti. Tyto pilíře představují naprosto novou kvalitu lidského soužití a jsou nositeli impulzu umožňujícího řešit negativní celospolečenské a globální jevy.
Ustavení OBČANSKÉHO SNĚMU Čech, Moravy a Slezska je výsledkem mnohaleté práce jednotlivců i organizovaných sdružení.
Došlo k němu na základě individuálních potřeb změnit vše, co pošlapává lidskou důstojnost a co stále více vyhrocuje společenskou situaci.
Iniciativa OBČANSKÝ SNĚM Čech, Moravy a Slezska vzešla z touhy po spravedlnosti, svobodě a prosperitě, které současná společnost neumožňuje, ba přímo znemožňuje.
Z potřeby dosáhnout výše uvedeného se zakladatelé OS jako lidé různých světových názorů, filozofií a potřeb spojili a ve shodě přijali pilíře občanské společnosti na úrovni Všeobecné správy, Kultury a Hospodářství coby hodnotových pravidel reálného života .

12:00 – 13:00 Přestávka NA OBĚD A OBČERSTVENÍ
13:00 Diskuse 
15:00 Závěr IV. ročníku ČESKÉ KONFERENCE  a rozloučení s účastníky

Všichni přednášející budou ve svých vstupech odpovídat na klíčové otázky ČK: 
Co se děje se světem?
V čem tkví úspěch budoucnosti?
Svépomoc a soběstačnost
Co dál v současných podmínkách ve společnosti?
Je možné reformovat společnost na stávajících základech?

Sdílet článek

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn