Promluva u příležitosti sázení Lípy moudrosti

Lípa sama o sobě není a nemůže být zprostředkovávající moudrost, ale ve svém druhu je velkým symbolem k moudrosti směřujícím.

Kořeny stromu kotví v zemi – je spojen s místem svého bytí.
Kmen dává sílu a oporu velkému množství jednotlivých větévek a pupenů, které každá jednotlivá nesou v sobě příslib a předpoklad samotného velkého stromu.
Koruna směřuje ke klenbě nebes, aby z ní čerpala životadárné světlo.
Listy lípy mají tvar srdce, a tím mohou platit za obraz toho, že i naše jednotlivá srdce mohla by se spojit do jednotnosti vznešené koruny, která dává sílu kmeni a kořenům – zemi /vlasti a od té opět čerpá posilu pro svůj vlastní vzrůst života.
Listy opadají – to znamená, že i my lidé máme zde svůj omezený čas, ale strom zůstává nadále. Každý list dává svoji sílu stromu, aby tento právě díky této darované síle překonávaje nicotnost a nepatrnost jednotlivého listu a mohl zde zůstávat dále. Po staletí, tisíciletí.
Květy stromu jsou tvořivostí obsahující inspiraci a zárodky semen pro další dobré dílo, tedy další nový strom.

Lípa není sama o sobě moudrostí, ale moudrým počinem Tvůrce nese v sobě připomenutí člověku, co vše je mu dáváno a také co je od něho očekáváno, či spíše Tvůrcem žádáno. Spolupráce na dobrém díle, kdy vše má svůj vysoký smysl a řád, kde list listu nezávidí místo, kde on vyrostl, ani to, že snad druhý list je ve svých životních  podmínkách větší a zelenější.

Vše, co proudí životem stromu, je vlastně moudrostí, svědčící o velikosti a obdivuhodném nadhledu Tvůrce nad svým dílem. I my, lidé  náležíme k tomuto dílu! Přemýšlejme o naší úloze v úloze života velkého Tvůrčího díla.

Tento strom je zde zasazen, aby umožňoval v budoucí době svojí rozložitou korunou, svými šumícími listy, svými voňavými květy a zpěvem ptáků v koruně pobývajících zastavit se zde dobromyslným lidem a usilovat společně o hledání odpovědí na mnohé otázky života s moudrostí a nadhledem své vlastní účastnosti a zodpovědnosti na životě v obci, v kraji, ve státě i na celé zemi.

Číst dál...

Sázení Lípy Moudrosti

11. dubna v Kutné Hoře na kopci "Všech svatých" se uskutečnilo Slavnostní sázení LÍPY MOUDROSTI k vytváření KRUHŮ PORADY a MOUDROSTI k OSVÍCENÍ a INSPIRACI pro odpovědi na mnohé otázky o pravdě a štěstí v lidské společnosti, pro nacházení cest kudy a jak dál.

Děkujeme všem účastníkům za krásné chvíle souznění i podílení se na samotném sázení první Lípy Moudrosti. 

 

Kutná Hora 11. 4. 2015 – LÍPA MOUDROSTI

Před několika lety jsem poznala úžasné společenství lidí, patřících k České konferenci,  jež usiluje o povznesení české společnosti a hledá východisko ze začarovaného kruhu bezvýchodnosti a pocitu české malosti. Je to usilování naléhavě potřebné. Zdá se totiž, že přestávají platit morální hodnoty a otázka dneška zní, jak zastavit jejich devalvaci. V tomto duchu a s tímto cílem se koná dnešní setkání.

My všichni jsme donedávna byli ukolébáni představou, že u nás v Evropě se nic tak zlého neděje a slovo „válka“ znělo jako něco velmi vzdáleného, avšak byli jsme vyvedeni z omylu. I v naší staré dobré Evropě se rozdmýchává tendence nenávidět, sílí snaha ovládat druhé, dokonce zabíjet a přichází ke slovu terorismus v celé své hrůzné podobě.

Právě dnes jsme svědky jevů, jež otřásají našimi dosavadními jistotami. Jejich doba končí a zdá se, že už neplatí mezinárodní dohody, že neplatí právo, že neplatí, že hranice jsou nenarušitelé. Je zřejmé, že lidé by měli stále slyšet  povzbudivá slova, taková, která přinášejí světlo a naději a člověka povznášejí.

Číst dál...