O nás

„Česká konference“ nebo také jinak více rozvedeno „Porada o stávajícím životě a možných výhledech života v České republice“ je název pro setkávání osobností zastupujících v současné době nejrozličnější filozofické, intelektuální a duchovní směry a proudy v českých zemích.

Toto setkávání by mělo probíhat pravidelně v průběhu nejméně jednoho desetiletí. Formou volné, svobodné a pluralitní diskuze má být hledán tento cíl: srozumitelná a přijatelná cesta pro širší osvětu vedoucí ke zlepšení celkové společenské atmosféry. Zejména je tím myšleno zlepšování mezilidských vztahů, přirozeně vyplývajících z vnitřního duchovního a etického pokroku každého z nás.

Tento vnitřní myšlenkový proces může se příkladností jednotlivců následně projevit přirozenou, nenásilnou cestou na všech rovinách společnosti, od rodiny přes zaměstnání, atmosféru v obci, až k úrovni celospolečenského ovzduší vzájemné podpory a posily.

V tomto směru je bráno jako tématické a inspirativní dílo J. A. Komenského „Obecná porada o věcech lidských“.

Co se týče obsahu „České Konference“, hodnota sdělovaných myšlenek bude se odvíjet jednoznačně od přístupu a otevřenosti pozvaných hostů – přednášejících k zmíněnému tématu „Zlepšení mezilidských vztahů ve společnosti z mnoha nejrůznějších pohledů a směrů“, ale i všech zúčastněných, kteří se mohou aktivně podílet na obsahu diskuzí. Záleží tedy na všech lidech, které myšlenka České Konference osloví, na přínosu jejich osobních inspirací do celkové atmosféry konference.

Organizátoři jsou v tomto směru velmi rádi, že obsah konference se již nyní jeví ve své různorodosti nejen zastoupených hostů, ale také i přihlášených posluchačů jako dosud v této formě nevyzkoušená příležitost.

Žádný filozofický nebo duchovní směr nemá být upřednostňován jako určující!

Cíle

Česká Konference je setkáním osob, které projevily svůj přirozený zájem o vyšší hodnoty ve společenském soužití.
Česká konference nemá být místem názorů a protinázorů, zastávajících ten či onen výchozí směr, filosofii, věrouku, jimiž mohou být přirozeně mnozí účastníci ve svém živém přesvědčení naplněni.
Smyslem České Konference je hledání samotného již zralého kvalitního ovoce, tedy toho, co ten či onen směr nabízí v usměrnění osobnosti člověka. Proto je s určitou samozřejmostí očekáváno od každého účastníka také vlastní úsilí o ušlechtilé, důstojné a klidné jednání ve všem potřebném, jakkoliv by se jednalo o vyřizování i těch nejmenších problémů v celém průběhu České Konference.

Principy

Česká Konference není pořádána za účelem proklamace jednoho nebo i vícero stěžejních filosofických či duchovních směrů nebo náboženství.

Cílem České Konference je nalézt základní principy lidského úsilí, harmonii a vzájemnou posilu v elementárních hodnotách duchovního rozměru člověka.