Seznam přednášejících VII. ročníku

Jan Petránek
Patří k nejrespektovanějším novinářům u nás, spisovatel, textař, 1951-69 komentátor Čs. rozhlasu, 1961-62 zpravodaj v Indii, 1962-67 v Sovětském Svazu, v srpnu 1968 účastník protiokupačního vysílání Čs. rozhlasu v Praze, 1972-89 topič kotelny podniku Mitas Praha, od 1987 komentátor samizdatových Lidových novin, od prosince 1989 legálních Lidových novin. Signatář Charty 77. Po revoluci odmítl post ředitele Československého rozhlasu a nastoupil do Lidových novin. Od roku 1993 je v důchodu, ale neustále píše a vystupuje jako host v rozhlasových i televizních pořadech, v nichž komentuje dění ve světě.
   
  Doc. Mgr. Petr Žantovský, Ph.D.
Novinář, historik médií, VŠ pedagog. Od konce 80. let působí v periodickém tisku, rozhlase i televizi, napsal více než 20 knih s mediální tématikou. V letech 1996 - 2014 publikoval sérii knižních interview s osobnostmi české politiky, kultury a společnosti - např. V. Klausem, M. Zemanem, V. Železným, M. Knížákem, Y. Uzunoglem, J. Potměšilem, O. Vávrou, L. Jaklem a dalšími. Vedle toho publikoval několik souborů publicistických prací o médiích a politice. Působil v deníku Práce a týdeníku Reportér, deset let se věnoval nakladatelské činnosti, vedl nejprve nakladatelství Melantrich a poté Votobia. Je politickým a mediálním komentátorem Českého rozhlasu. Založil a řadu let provozoval hudební Rádio Ethno. Už více než 10 let se věnuje i vysokoškolské výuce. Působí na VŠE v Praze a vede doktorská studia pro různé zahraniční vysoké školy. Odborně se zabývá především vývojem českých médií a politiky po roce 1989.
   
  Ing. Jan Veleba
Celý život pracuje v zemědělství. V letech 2005-2014 byl třetím prezidentem Agrární komory ČR. Vždy a za každých okolností hájí zájmy českého zemědělství a venkova. Jak sám říká: „Když to nešlo po dobrém, sahali jsme k tvrdým akcím, například k blokádě dálnic." V současné době zasedá v horní komoře Parlamentu jako senátor za obvod č. 44 – Chrudim, též je předsedou SPO. Vystudoval brněnskou Vysokou školu zemědělskou a poté ještě Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity obor sociologie venkova a pedagogika. Mezi jeho témata patří prosazení zákona o prokazování nabytého majetku, konec plateb ve zdravotnictví, bezplatné vzdělání, regulace cen energie či uzákonění valorizace důchodů
   
  Prof.PhDr. Jiří Marvan, Ph.D.
Na FFKU vystudoval slavistiku a bohemistiku, obory čeština a ukrajinština. Mnoho let úspěšně přednášel a působil na zahraničních univerzitách po celém světě. J. Marvan osvědčil svou vynikající pedagogickou kompetenci již při svém zahraničním působení, zejména v Austrálii, kde založil první katedru slavistiky a rozvinul zde i postgraduální slavistická a baltistická studia. Vychoval celou řadu odborníků v několika slavistických a baltistických oborech, např. jeho bývalá doktorandka B. Kangere je dnes vedoucí katedry baltistiky na Stockholmské univerzitě, jeho žák M. Sohlman je výkonným ředitelem Nobelovy nadace.
   
  Jan Schneider
Někdejší signatář Charty 77, činitel porevolučních tajných služeb a nyní bezpečnostní analytik a přispěvatel Lidových novin, České pozice, Parlamentních listů atd.
   
  Ing. Mgr. Irena Žantovská, Ph.D.
Divadelní režisérka, socioložka kultury, VŠ pedagožka. Režírovala více než 60 divadelních inscenací v divadlech po celé ČR včetně Národního divadla v Praze. Pedagogicky působí mj. na VŠE, je také hlavním odborným garantem Otevřené evropské akademie ekonomiky a politiky Praha. Doktorát získala v oboru sociologie kultury (dizertační práce Divadlo jako médium vyšla knižně v NAMU Praha 2012). Připravuje se na habilitaci ve stejném oboru. Naposledy jí vyšla obsáhlá publikace Rétorika a komunikace (Dokořán, 2015). Specializuje se na projevy postmoderny, globalizace a dalších dekonstrukčních trendů soudobé civilizace.
   
  Boris Koroni (SK)
Stále oblíbenější nezávislé internetové Rádio Slobodný visielač (SK) nám každý den přináší informace z dění kolem nás i ze světa, ze zcela jiných úhlů pohledu. V pořadech tohoto rádia se dozvíte informace, které v běžných médiích neuslyšíte. Hlavní postavou a moderátorem tohoto mediálního projektu je bývalý redaktor katolického Rádia Lumen Boris Koroni.
   
 

Milan Vidlák
Je vydavatel a šéfredaktor časopisu Šifra. Zkušený český novinář, který pracoval dlouhá léta v Lidových novinách a Mladé frontě, kde se specializoval na investigativní a sociální témata. Poté se začal věnovat zahraničněpolitickým tématům, jako je fungování světového finančního systému, zkoumání událostí 11. září, o kterých napsal celý seriál. Aby mohl psát zcela svobodně a otevřeně, spoluzakládal časopis AC 24 Vědomí, který vedl jako šéfredaktor. Nakonec, vytvořil vlastní časopis Šifra - pro ty, kteří čtou i mezi řádky. Jedinečný necenzurovaný měsíčník rozkrývá fungování systému a pomáhá lidem pochopit, že všechno souvisí se vším, a inspiruje k tolik potřebné změně.  www.casopis-sifra.cz

   
  David Hamr
Je sice původní profesí středoškolský učitel češtiny a psychologie, k rádiu ale zběhl prakticky už v průběhu studia na Západočeské univerzitě v Plzni - nejprve studentským vysíláním v kolejním rádiu, pak na jedné liberecké komerční stanici a od roku 2010 je doma v Českém rozhlasu Sever v Liberci. Jako publicistický redaktor natáčí reportáže, rozhovory a příběhy lidí. Nejzajímavější jsou pro něj setkání se zdánlivě obyčejnými lidmi, kteří něco umí, se starými řemeslnými mistry, se skláři, šperkaři, pasíři, ale třeba i "obyčejnými" sedláky z Pojizeří nebo Podještědí.
   
  Mgr. Renata Gregorová
Vystudovala VŠ, FFUK Praha (1989 – 1997), jednooborovou psychologii se specializací klinická psychologie. Je absolventkou psychoterapeutického výcviku SUR Skálova institutu ( M.Frouzová, J. Heller, 1998 – 2003). Jejím velkým tématem je digitální demence.
   
  Mgr. Stanislav Novotný
Občanský aktivista, spoluzakladatel Křesťanskodemokratické strany, zakladatel Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů StB, (nyní Ústav pro studium totalitních režimů), ředitel Úřadu vyšetřování ČR, v letech 1993-1994 prezident Policie ČR, v letech 1994-2013 ředitel České křesťanské akademie. Od roku 2015 předseda Asociace nezávislých médií.
   
  Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
Prorektor pro vzdělávání a záležitosti studentů - Univerzita Pardubice. Vystudoval FFKU v oborech germanistiky – historie. Posléze docent pro dějiny školství a srovnávací pedagogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2006 - 2009 pracoval též jako vyžádaný poradce ministra školství. Odborným zájmem prof. Rýdla jsou dějiny výchovy a vzdělávání, vývoj školství v zahraničí, školský management, v němž se soustředí na problematiku pojetí kvality a jejího hodnocení. Je též členem řady mezinárodních a národních vědeckých a odborných společností, aktivně působil v oblasti neziskového sektoru jako lektor v rámci celoživotního vzdělávání pedagogů.
   
  RNDr. Emil Páleš, CSc. (SK)
Slovenský vědec, filozof a představitel sofiologie, která usiluje o syntézu různých pramenů poznání. Předmětem jeho výzkumu jsou psychologické, kulturní a přírodní vzorce tvořivosti a jejich zákonitostí v individuálních biografiích, ve světových dějinách a v evoluci přírody.
   
  JUDr. Miroslav Polreich
Je jedním z nejúspěšnějších diplomatů a zpravodajských důstojníků v dějinách této země. Je bývalým rozvědčíkem zpravodajské služby, v roce 1969 zbaven funkce. Po roce 1989 ředitelem bezpečnostního odboru MZV. V letech 1991-92 vedl čs. delegaci jako československý velvyslanec pro kontrolu odzbrojení při Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě - OBSE ve Vídni.
   
  Mgr. Tomáš Boněk
Je knězem Obce křesťanů. Od roku 2005 je jednatelem představenstva Anthroposofické společnosti v České republice. Vyučuje v Akademii sociálního umění Tabor v Praze a na kněžských seminářích Obce křesťanů ve Stuttgartu a Hamburku. Přednáší o vývoji vědomí v kulturních epochách, mysterijní moudrosti a dějinách křesťanství, duchovní christologii, anthroposofii, duchovních aspektech ochrany životního prostředí a dalších tématech.
   
  Věra Ludíková
Básnířka, spisovatelka, členka Obce spisovatelů. V 90. letech pracovala v nakladatelství Ivo Železný, poté byla poradkyní v Parlamentu. Majitelka nakladatelství Chronos.
   
  Mgr. Jana Šilerová
Jediná biskupka v ČR. Žena, která si své místo v životě i v církvi vybojovala navzdory mnoha předsudkům a překážkám. Odmítá církevní restituce a stejně tak ji trápí, že neznáme svoje dějiny, házíme všechny církve do jednoho pytle (čemuž se ale nediví) a že se národ od církví odvrací. O to víc se snaží povzbuzovat v lidech víru a naději.
   
 

Ing. Aleš Hodina
Předseda Mezinárodního institutu pro rodinu a dítě. Šéfredaktor portálu Střídavka a dalších prorodinných webů ze skupiny rodič.eu. Intenzivně se věnuje dobrovolnické činnosti v oblasti porozvodové péče o děti. Zabývá se problematikou rozpadu rodiny a ochrany rodinných vazeb.

 

RNDr. Marian Kechlibar, PhD.

Publicista, matematik a programátor pocházející z Ostravy. Vystudoval MFF UK, obor matematika (algebra a teorie čísel). Jeho specializací je kryptografie. Věnuje se vývoji šifrovacího softwaru. Ve volném čase se zabývá mj. světovou historií.

   
   
   

Sdílet článek

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn