V. ročník – letní část

Vážení hosté, příznivci a účastníci ČESKÉ KONFERENCE,

jak všichni pozorujeme a věřím, že i prožíváme, velká proměna forem v přírodě i mezi lidmi dostává stále jasnější obrysy i podněty k celkovému zamyšlení a přehodnocení našich cest “Kudy a jak dál?”

Mnozí již víme, že nic není náhoda a nic se samo neudělá ani nezmění, pokud lidé budou zůstávat ve starých modelech uvažování a pohlížení na život. Často slýcháme, že každý musí začít sám u sebe, že spolupráce je nutná, že potřebujeme změnu vědomí, příkladné vzory, nové zákony, universální hodnoty lidství, slušnosti, včetně mravního, morálního a duchovního probuzení lidstva. Ano, s tím se dá určitě souhlasit, a však každá takováto myšlenka potřebuje i svůj první krok, který je naplněn inspirací, nadšením, důvěrou a v závěru i samotným činem.

Možná jste zváni nebo se chystáte na mnohá místa, oslavy, setkání, cesty atd., ale tak či onak, kamkoliv půjdete, stejně se vás bude dotýkat stav současného dění ve společnosti. Člověk si potom může položit otázku: “Mohu i já nějak pomoci a přispět, aby byl svět lepší, když ne pro nás, tak aspoň pro naše děti?”

Pan Zdeněk Mahler, kterého i letos uslyšíte na České Konferenci, kdysi řekl: “Nebude to snadná cesta, ale je třeba začít sázet moudré činy a rozhodnutí, aniž bychom očekávali, že budeme sklízet”.

K tomu je vždy důležité dát o sobě vědět, vytvářet “síť důvěry” a následně tvůrčí spolupráce, vzájemné podpory a lidského sdílení slušnosti, odpuštění a ušlechtilosti.

Dovolte nám proto zaujmout vaši pozornost a pozvat vás na
V. roč. ČESKÉ KONFERENCE do Kutné Hory ve dnech 6. – 7. 7. 2013,
kde budeme společně sdílet mnohá témata, týkající se současného stavu společnosti z různých úhlů pohledu i oborů lidského působení.

Již po páté pro vás připravujeme hodnotný program přednášek i kulturních vystoupení, která pomáhají k inspiraci, k nalézání možných řešení, k navazování nových možností spolupráce a vzájemné podpory, k novým přátelstvím, ke vzniku nových projektů na obrodě a všenápravě v naší společnosti.

Vstupné na oba dva dny: Kč 620,- • vstupné sobota: Kč 450,- • vstupné neděle: Kč 350,-
* Po celou dobu konference je zajištěno dobré občerstvení, které není součástí vstupného.
Pro bližší informace se obracejte na pana Klimeše (tel.:604 992 550) nebo pana Krause (tel.: 737 138 066).

Nenechte si ujít jedinečnou atmosféru České Konference, na níž se letos budou podílet mimo jiné tito hosté:

PhDr. Zdeněk Mahler, Dr.h.c.
Prof. Erazim Kohák, Ph.D.
Prof. PhDr. Jiří Marvan, Ph.D.
Mgr., BcTh. Irena Kovářová
MUDr. Vladimír Vogeltanz
PhDr. Václav Mertin
prof. RNDr. Anna Strunecká
Mgr. Jiří Turek
PhDr. Anežka Janátová
RNDr. Emil Páleš, CSc.
prof. MUDr. Pavel Kalvach,CSc.
Jan Štern
Mgr. Jan Brabec
Mgr. Alžběta Šorfová
PhDr. Milan Hanuš, CSc.
herec, moderátor a recitátor Alfred Strejček
herečka Dana Černá
spisovatel a básník Miloslav Matouš
spisovatelka a básnířka Věra Ludíková a další…

Celý program se živě dokončuje a bude zveřejněn za pár dní.

Všem se též omlouváme, jelikož jsme program konference z organizačních důvodů uspořádali pouze do dvou dnů, namísto původních třech. Konference se tedy bude konat v sobotu a v neděli 6. – 7. 7. 2013 klášter sv. Voršily v Kutné Hoře.
Cena vstupného je také zlevněna.
Věříme, že i přes tuto malou změnu se můžete těšit na krásný zážitek z celé konference.
Za celý organizační tým vás srdečně zdraví a zve

Karel Kříž

koordinátor ČK
ČESKÁ KONFERENCE
www.ceska-konference.cz
Tel: 604 109 330

Sdílet článek

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn