Česká Konference rozšiřuje své působení na novém internetovém rádiu - Rádio Bohemia. Pevně věříme, že tím budeme moci mnohem více šířit a předávat zajímavé a důležité informace, podnětné názory, nadějné výhledy a tvůrčí inspirace k důležité proměně v naší společnosti. Můžete se těšit na více vysílacího času, nové pořady i nové hosty.  Výjezdní živá vysílání z různých míst a koutů naší krásné země. 

Bankovní spojení pro vaši finanční pomoc - číslo účtu: 251713558 / 0300 ( CZK ) : ERA – Poštovní spořitelna

VYSÍLÁNÍ ČESKÉ KONFERENCE MEDÁLNĚ PODPORUJÍ -

       

 

 

Vysílání 26.září 2018

STŘEDEČNÍ vysílání 26.9. 2018 na Rádiu BOHEMIA   po delší době začínáme opět s Marianem Kechlibarem a Alešem Svobodou v pořadu "Nazápadní frontě klid" Můžeme se těšit na mnoho nových zpráv ze zahraničí se zajímavými a důležitými postřehy.

Nový host rádia bude Robert Čapek - lektor, psycholog, didaktik a učitel v jedné osobě. Člověk, který se tématem školství a vzdělávání zabývá z mnoha úhlů pohledů, ale především velké praxe. Kromě psaní knih vytváří učebnice, metodické texty, píše blog a spravuje facebookové stránky „Líný učitel“. Spolupracuje se vzdělávacími institucemi. Jako lektor realizuje pro různé vzdělávací organizace a ve sborovnách semináře s pedagogicko-psychologickými tématy, jako jsou: podporující, klimatické a alternativní metody, hodnocení a sebehodnocení žáků, odměny a tresty ve školní praxi, třídní a školní klima, třídní schůzky a spolupráce s rodiči a další. Vede i workshopy a webové semináře na téma „Líný učitel“.

V samotném závěru se v novém pořadu "TADY A TEĎ" s Janem Dubaničem a Lucií Meškanovou podíváme na problémy i nové vize dnešní společnosti z pohledu CESTY - KUDY A JAK DÁL?

Co dodat, máme se opravdu na co těšit, vždyť ve “Vysílání rádia BOHEMIA” zazní mnoho zajímavých, aktuálních, ale též inspirujících informací a životních zkušeností, které do našeho života rozhodně patří.

Těšíme se na vás od 19:00 na rádiu BOHEMIA- www.radiobohemia.cz

Se srdečným pozdravem Karel Kříž moderátor a průvodce živého středečního vysílání z Prahy.

 

Vysílání 12.září 2018

STŘEDEČNÍ vysílání na Rádiu BOHEMIA z dalekých cest má pro vás VELKÉ TÉMA O ŠKOSLTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ,  tři rozhovory, tři pohledy na dnešní výuku ve školách i na způsoby vzdělávání. Máte doma děti a kladete si otázku co z nich vyroste? Co jim dokáže dát naše školství a systém vzdělávání? Chtěli byste raději alternativní možnosti výuky, či mít alternativní školu i u vás v okolí?  Tak si toto vysílání určitě poslechněte, bude v mnoha směrech provokující, inspirující i šokující, jelikož i v naší zemi se dějí zázraky, že to jde i jinak. Každý rodič, učitel, učitelka a ředitelé škol by měli tento pořad slyšet!

Můžete se těšit na rozhovor s panem PaedDr. Ludvíkem Zimčíkem ředitelem velmi výjimečné školy "Na konci světa" v Březové, potom povídání se studentkou Klárou Kusalovou a jejím pohledem na školství z pozice žáka a ještě přidáme rozhovor se Zuzanou Zvardoňovou ředitelkou z Centra dramatické výchovy LILIE. 

Prý stačí pouhé dvě generace dětí, které když dobře zmanipulujete, odchováte a omámíte multikulturním světem, je s námi i s naší zemí a její kulturou konec. "My všichni jsme stále školou po-vinní." tak co s tím?!

Co dodat, máme se opravdu na co těšit, vždyť ve “Vysílání rádia BOHEMIA” zazní mnoho zajímavých, aktuálních, ale též inspirujících informací a životních zkušeností, které do našeho života rozhodně patří.

 Těšíme se na vás od 19:00 na rádiu BOHEMIA- www.radiobohemia.cz

 

Vysílání 15.srpna 2018

Dnešní středeční a letní vysílání na Rádiu BOHEMIA z Prahy má pro vás výběr nadčasových témat z ČESKÉ KONFERENCE, která vzbudila velký ohlas i zájem. Na České Konferenci vystoupilo mnoho skvělých přednášejících, se svými postřehy, vizemi a inspiracemi "Kudy a jak dál?" , a proto pojďme si je společně poslechnout a připomenout si to podstatné a důležité, než bude pozdě.

1. Dr. Pavel Lehký - "Evropská jazyková politika je škodlivá!"

2. RNDr. Emil Páleš, CSc. - „Komenského Pansofia dnes - hledání sjednocující vize a poznání jako předpoklad všenápravy“

3. Miroslav Matouš - "Vláda věcí ..."

4. Alfred Strejček - "Jak dál?"

Tato čtyři velká témata ve vzpomínkách s ČESKOU KONFERENCÍ na rádiu BOHEMIA právě dnes od 19:00

Co dodat, máme se opravdu na co těšit, vždyť ve “Vysílání rádia BOHEMIA” zazní mnoho zajímavých, aktuálních, ale též inspirujících informací a životních zkušeností, které do našeho života rozhodně patří.

Těšíme se na vás od 19:00 na rádiu BOHEMIA- www.radiobohemia.cz