Kdo jsme

Česká Konference  – Je spolek, založený za účelem šíření osvětových myšlenek ve společenském životě lidí pro celkové všeobecné zlepšení soužití.

Poznání odpovědí na základní otázky smyslu lidského života je pro zmiňované osvětové působení čerpáno z díla „Obecná porada o nápravě věcí lidských“ od J.A.Komenského a také z dalších významných filosofických a duchovních směrů, přinášejících doplňující vědění o stavbě vesmíru i celého díla Stvoření a následně i zákonitostech v tomto díle působících (doplnění díla Pansofia).

Česká konference je spolkem podporujícím osvětové myšlenky, zabývající se přirozenými otázkami o významu a logickém smyslu našeho života.

Česká konference – přináší pro každého člověka CESTU CTI, jako nabídku řešení pro největší část soudobých problémů, projevujících se ve společenském soužití lidí i v osobním niterném životě člověka jako jednotlivce. Česká konference – zprostředkovává CESTU CTI jako možné VÝCHODISKO! 

Impuls k vytvoření konference „Lidská společnost 2009–2019 : Osud nebo naděje ?“ vznikl v několika jednotlivcích na základě uvědomění si skutečnosti toho, že v roce 2009 uplynulo již 20 let od roku 1989. To jsou celé dvě dekády života ve společnosti, která se trvale proměňuje ve spektru priorit svých existenčních hodnot.

Při uvažování nad formou, v hledání nejlepšího způsobu a obsahu přirozené bilance, rekapitulace uplynulých let, vznikla myšlenka České konference jako forma širší debaty, na jejímž průběhu i výsledku mělo by se podílet vícero osobností, zastupujících různorodé názorové spektrum české společnosti.

Hlavní důraz na to, z jakého pohledu je vedena naše snaha dívat se zpětně do historie České země, ale současně i kupředu do budoucnosti, přitom vyplývá z touhy nalézt a rozvinout skutečné duchovní – etické a morální hodnoty v českém národě.