TISKOVÁ ZPRÁVA VII. ročníku ČESKÉ KONFERENCE

Tisková zpráva VII. ročníku ČESKÉ KONFERENCE, která je spolkem, založeným za účelem šíření osvětových myšlenek ve společnosti pro celkové a všeobecné zlepšení soužití.

ODBÍJÍ DVANÁCTÁ DNEŠNÍ SPOLEČNOSTI?

Je hlavní otázka a téma VII. ročníku ČESKÉ KONFERENCE, která se bude konat v Kutné Hoře ve dnech 21. a 22. 11. 2015 v kl. Sv. Voršily. Česká Konference

A tak jako v každém roce, i v tomto vyzývá k poradě o nápravě věcí lidských, s nalézáním cest kudy a jak dál v současném neklidu a napětí ve společnosti. Již samotné hlavní téma letošního ročníku ČK se svými dalšími podotázkami:
1. Co přichází?
2. Kudy vede cesta?
3. Probudíme se včas?

vzbuzuje mnoho myšlenek, představ, ale i pohledů a odpovědí v každém z nás. A proto dejme slovo pozvaným přednášejícím z různých oborů působení člověka, jak oni vidí současný stav ve společnosti, včetně odpovědí na tyto aktuální otázky VII. ročníku České Konference.

Seznam přednášejících - http://www.ceska-konference.cz/aktualne/89-clanek

Součástí konference bude diskuse na téma „ALTERNATIVNÍ MEDIA“, jejich vliv a budoucnost.

Můžete se také těšit na jedinečná slova pana PhDr. Zdeňka Mahlera Dr.h.c., která svojí nadčasovostí a naléhavostí přináší sílu i povzbuzení k velkému uvědomění kdo jsme, proč tu jsme a na čem záleží. Jeho krásná věta z minulých ročníků je stále velkou výzvou pro nás pro všechny: ” Tato země volá po opravdových občanech, po rytířích naděje! ”

PhDr. Zdeněk Mahler Dr.h.c. stál u zrodu ČESKÉ KONFERENCE a dodnes je jejím účastníkem, podporovatelem a příznivcem.

Snahou České Konference je pomoci ozdravění naší společnosti ve všech oborech lidského života. Pomoci nalézt chuť i odvahu spolupracovat a nacházet řešení bez ohledu na třídní, společenské, ekonomické, ale i duchovní rozdíly lidstva. 

Již v sedmi ročnících přinesla Česká Konference pro všechny zúčastněné hosty i přednášející mnohé odpovědi, nové vize, nová řešení i krásné prožitky, že je to možné. Přijďte být součástí a společně s námi nalézat nové cesty „Kudy a jak dál“.

Oslovujeme proto tímto všechny, kdo v sobě chovají živou potřebu a touhu účinně pomoci současné společnosti k obnovení tradičních hodnot k uspořádání mezilidských vztahů, jako základního pilíře pro možnost zdravého rozvoje celé lidské společnosti.

Česká Konference  –  je spolkem podporujícím osvětové myšlenky, zabývající se přirozenými otázkami o významu a logickém smyslu našeho života.

Česká konference zprostředkovává CESTU CTI jako možné VÝCHODISKO, jako nabídku řešení pro největší část soudobých problémů, projevujících se ve společenském soužití lidí i v osobním  životě člověka jako jednotlivce. http://www.ceska-konference.cz/projekty/cesta-cti 

Cílem České Konference v období 2009 – 2019 je Obecná porada o historii, současnosti a budoucnosti ve směřování lidské společnosti, bez nároku na bezpodmínečné nalezení jednoznačných odpovědí na otázky…

Posláním České Konference je otevřít prostor ke vzájemné spolupráci na všech rovinách lidské společnosti, od rodiny přes školu a zaměstnání, až po uspořádání věcí veřejných a následně pak až k úrovni celospolečenského ovzduší vzájemné podpory a posily – tak, jak je to velmi názorně a inspirativně vykresleno např. v klasickém díle J. A. Komenského „Obecná porada o nápravě věcí lidských“.

 

Za celý tým ČESKÉ KONFERENCE

Karel Kříž

Koordinátor ČK